Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση-Τηλεκπαίδευση


Τι είναι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση;

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευσηΟνομάζεται και τηλεκπαίδευση (e-training), που είναι σύνθετη λέξη από το το τηλε- (μακριά) και εκπαίδευση και περιγράφει την εκπαίδευση ατόμων από απόσταση. Συχνά ταυτίζεται με τον όρο «μάθηση από απόσταση» (distance learning). Γενικότερα, όλες αυτές οι έννοιες συνήθως οριοθετούνται στα πλαίσια του όρου «ηλεκτρονική μάθηση» (e-learning). Οι ειδικοί σε θέματα παιδαγωγικής έρευνας προτιμούν ν’ αναφέρονται στους όρους «εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (εξΑΕ) ή «Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΑεξΑΕ) ερμηνεύοντας τον διεθνή όρο Open & Distance Learning (ODL). 

 

Πρόκειται για έναν τομέα της εκπαίδευσης που αφορά την παιδαγωγική, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δομής, που επιδιώκει την παροχή εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα.  Είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εξέλιξης της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, ενώ δίνει πολλές ευκαιρίες για νέες εφαρμογές. Η μορφή αυτής της Εκπαίδευσης ξεκίνησε πριν από 150 περίπου χρόνια. Οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο με τη βιομηχανική επανάσταση.

 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η ασύγχρονη και η σύγχρονη


 

 

 

Τόσο η σύγχρονη όσο και η ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των εκπαιδευομένων με τους/τις εκπαιδευτές και τη μάθηση.  Η εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη βασική εκπαίδευση προεκτείνοντας το μάθημα πέρα από τα συμβατικά όρια του ωρολογίου προγράμματος. Έτσι λοιπόν, μιλάμε, για μικτές μορφές μάθησης (blended learning) που δίνουν τη δυνατότητα στους/ις εκπαιδευόμενους/ες να μελετήσουν με τον δικό τους ρυθμό από το σπίτι τους και να αλληλεπιδράσουν με τον/την εκπαιδευτή και τους/ις συνεκπαιδευόμενους/ες  τους τόσο με ανοικτά εργαλεία (web2.0) όσο και σε εικονικές συνεδρίες- σύγχρονες τηλεκπαιδεύσεις - τηλεδιασκέψεις.  

 


 

Οι εικονικές συνεδρίες ή σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι το μεγάλο βήμα στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ο/Η εκπαιδευτής παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση και ο/η εκπαιδευόμενος/η, αν και βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο, παρακολουθεί το μάθημα στον ίδιο χρόνο. 

 

Το μέλλον της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται σίγουρα στο διαδίκτυο. Ανοιχτά προς χρήση περιβάλλοντα του web 2.0 είναι δυναμικά εργαλεία, ώστε ο/η εκπαιδευτής να δημιουργήσει και να διαμορφώσει εικονικές αίθουσες συνεδριών στο διαδίκτυο. Μπορεί να καλέσει σε αυτές τις εικονικές αίθουσες συνεδριών τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και σε πραγματικό χρόνο-σύγχρονα-online να κάνει το μάθημά του/της. Μπορεί να κάνει πολλές ρυθμίσεις για την τάξη του/της που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συνεδριών. Οι εικονικές αυτές αίθουσες είναι γνωστές και ως Τηλεδιασκέψεις.

 

 

Κατά τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ο/η εκπαιδευτής μπορεί:

 

  

Οι εκπαιδευόμενοι/ες, από την πλευρά τους, μπορούν:

 

 

Είναι μία πλήρως διαδραστική τάξη μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή. 

 

 

Η πιο σταθερή, δωρεάν και ασφαλής εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι το "Zoom meeting" ή απλά "ΖΟΥΜ" που έχει έδρα το San Jose, CA, USA.

 

 

Κάνε κλικ στη σελίδα του wiki: Zoom meeting για να γίνεις expert και να κάνεις την εργασία ;-)